เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของบริษัทซิตี้อัมเบรล่า จำกัด

บริษัท ซิตี้อัมเบรล่า จำกัด ก่อตั้งในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตร่มและสบู่ตรา “เจดีย์หยกคู่” ในปี พ.ศ. 2531 นับเป็นโรงงานผลิตร่มแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ และยังเป็นโรงงานผลิตสบู่สมุนไพรแห่งเดียวในจังหวัดสงขลา จวบจนปัจจุบันได้พัฒนาสูตรต่าง ๆออกมาเพื่อขยายตลาดของผู้บริโภค ทางบริษัทฯมุ่งเน้นจัดจำหน่ายให้แก่ห้างท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ รวมไปถึงขยายพื้นที่จัดจำหน่ายไปยังภาคกลาง ภาคอีสานและภาคเหนือตามลำดับ

ในระยะเวลากว่า 25 ปีที่ดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน บริษัทฯจึงได้เริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านงานพิมพ์ ซึ่งร่มเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อการโฆษณาและใช้เป็นสินค้าส่งเสริมการขาย โดยทางบริษัทฯ มุ่งเน้นสรรหาเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยให้สินค้ามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

ใส่ใจคู่ค้า เน้นคุณภาพและบริการ

พันธกิจ

  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่จริงใจเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว
  • มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เสนอสิ่งที่ดีที่สุดในราคาที่ลูกค้าพึงใจ
  • ยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์กับคู่ค้า
  • สร้างความสุขให้พนักงาน และพึงพอใจในการทำงาน
  • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมไทย